1999’da kurulan Murat Hukuk Bürosu, Türkiye’de ve yurtdışında faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere, hukuki destek ve gerektiğinde finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ofis olarak çalışma prensibimiz, herkese eşit işlem ve adaletle uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmasında yardımcı olmaktır.