6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA TÜKETİCİLERİN KULLANIMINA SUNULAN MALLARA İLİŞKİN TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU İLE KILAVUZLARIN İÇERİĞİ (HAZİRAN 2014)

Tüketicilere tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılması zorunlu olan malları ve tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği, 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“YTKHK”) 55. ve 84. maddeleri uyarınca 13.06.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin 5. maddesinde yurt içinde ya da yurt dışında üretildiğine bakılmaksızın tüketicinin kullanımına sunulan bütün malların Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılması zorunlu hale gelmiştir. Tanıtma ve kullanma kılavuzunun sade, açık ve anlaşılır bir dilde olması gerekmektedir. Yönetmelikte kılavuzun sadece yazılı değil aynı zamanda kalıcı veri saklayıcısı ile de tüketiciye verilebileceği öngörülmüştür. Ancak, tanıtma ve kullanma kılavuzu kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmekte ise kılavuzun tüketici veya ithalatçının internet sitesinde de bulunması gerekmektedir. Üretici veya ithalatçının internet sitesi bulunmuyorsa tanıtma ve kullanma kılavuzu, hiçbir ücret talep edilmeksizin,  tüketiciye ayrıca kağıt üzerinde de verilir.Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu hazırlandığına ilişkin ispat yükü üretici ve ithalatçıda; tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye verildiğine ve teslim edildiğine ilişkin ispat yükü ise satıcıdadır.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olmayan mallar Yönetmeliğin 6. maddesinde açıkça 14 bent halinde sayılmıştır. Eski Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’ten (“Mülga Yönetmelik”) farklı olarak bu kapsama dahil edilen ürünler; pense, tornavida, çekiç gibi mekanik el aletleri, şerit metre, kumpas, gönye gibi mekanik ölçü aletleri ve servis istasyonlarınca değiştirilen yedek parçalarıdır. Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen mallar dışında kalan ve tüketicinin kullanımına sunulan bütün malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılması zorunludur.

Yönetmeliğin 7. maddesinde ise tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler düzenlemiştir. Mülga Yönetmelikten farklı olarak yeni Yönetmelik ile maddenin kapsamı tüketici yararına genişletilmiştir. Özellikle ithal edilmiş malların tanıtma ve kullanma kılavuzunda yurt dışındaki üretici firmanın da ünvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, kılavuzda tüketicinin şikayet ve itiraza ilişkin başvurularını nereye yapacağına dair bilginin ve tüketicinin seçimlik hakları ile varsa diğer haklarının da tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmeliğin 5/5 maddesinde, malın kullanıcı arayüzünde (dijital ortam) yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe olması zorunluluğu düzenlenmiştir. Ancak, Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca bu yükümlülük 01.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.  

Mülga Yönetmelik’ten farklı olarak, Yönetmelikte ayrıca cezaya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise 6502 sayılı yeni Kanun’un 77. maddesinde ceza hükümlerinin ayrıca ve açıkça düzenlenmiş olmasıdır.

Sonuç olarak, malların Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılması zorunluluğu ve tanıtma ve kullanma kılavuzunda tüketicinin haklarına ilişkin bilgilerin yer alması gibi getirilen yenilikler tüketici mağduriyetinin önüne geçecektir.