Aylin Kutlugün Canlı
Avukat
a.kutlugun@murathukuk.com

Av. Aylin Kutlugün Canlı, lisans öncesi eğitimini İzmir Özel Türk Koleji’nde, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.  Stajını takiben 2008 yılında Murat Hukuk Bürosu bünyesine katılmıştır.

Murat Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olduğu 10 yılı aşan zamandır, uluslararası birleşme ve devralma süreçlerinde aktif şekilde rol almış, birçok yerli ve yabancı şirketin taleplerine uygun olarak satın alma ve devir süreçlerinde faaliyet gösteren ekibin başlıca üyesi olarak süreç takibi yapmıştır. Ticari uyuşmazlıkların sulhen çözülmesi ve ciddi değerdeki davalarda müvekkilleri mahkemelerde temsil tecrübesi yanında ofis bünyesinde danışmanlık verilen şirketlere ticaret hukukunun her bölümünde uzmanlık seviyesinde hukuki yardım faaliyetleri ile öne çıkmaktadır. Özellikle şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, yerli ve yabancı firmaların kuruluş ve faaliyetlerinde hukuki danışmanlık sağlanması konusunda sahip olduğu vizyon ve adanmışlık ile nitelikli ve ciddi bir mesleki gelişimi göstermiştir. Müvekkillerden gelen taleplere karşı ofis içerisinde yönetici avukat ve uzlaşma sağlayıcı olarak yapıcı yaklaşımıyla diğer avukatlardan farklılık yaratmıştır.  

Güncel olarak, hukuki gelişim bakımından Türkiye için hala başlangıç aşamasında sayılabilecek konular olan e-ticaret, çok katmanlı pazarlama sistemi, doğrudan satış, bu satış modellerinin hukuki alt yapısının oluşturulması, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi konularında ve bu konularla ilgili tüketici uyuşmazlıklarında aktif olarak çalışmaktadır.  

İyi derecede İngilizce bilen Aylin Kutlugün Canlı, Murat Hukuk Bürosu bağlı olarak İstanbul ofisinde yönetici avukat olarak mesleğine devam etmektedir.