Beril Bulut
Avukat
b.bulut@murathukuk.com

Beril Bulut, hukuk eğitimini tam burslu olarak Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Avukatlık stajını Ankara Barosu nezdinde tamamlamış ve takiben Murat Hukuk Bürosu bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

İyi derecede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Almanca bilen Beril Bulut, Murat Hukuk Bürosunda çalışmaya başladığından bu yana iş ve sosyal güvenlik hukuku ile borçlar hukuku üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede Bankacılık sektöründe hizmet ifa eden birçok müvekkilin davasının takibinden sorumludur. Ayrıca ofis bünyesinde danışmanlık verilen yerli ve yabancı şirketlere, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku genel başlığı altında rekabet yasağı sözleşmeleri, nitelikli iş akitleri hazırlanması, işçi-istihdam eden ilişkilerinin düzenlenmesi, yabancıların ikameti ve vatandaşlık hukuku üzerine destek vermektedir.

Kariyerine Murat Hukuk Bürosu bünyesinde Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak devam etmektedir.