Sercan Savaşer
Avukat
s.savaser@murathukuk.com

Sercan Savaşer, üniversite öncesi eğitimini Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiştir. Hukuk lisansını 2010 yılında bitirdikten sonra, stajını Murat Hukuk Bürosu’nun Ankara ofisinde tamamlamıştır.

Murat Hukuk Bürosu’nda Kamu İhale Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku ve İcra-İflas Hukuku alanında yoğunlaştıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde Georgetown Üniversitesi’ne bağlı “International Law Institute”da Amerikan Hukuk Sistemi eğitimi almıştır. Bu eğitimi sonrasında Amerikan patent ve marka sistemi üzerine çalışmalar yapmıştır.

Yabancı ve Türk müvekilleri, özellikle fikri mülkiyet hukuku, kira hukuku, icra hukuku ve şirketler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarında temsil etmekte, danışmanlık ve destek sağlamaktadır. Markaların ulusal ve uluslararası tescili, lisans(franchise) verilmesi, Turkpatent nezdindeki işlemlerinden doğan ihtilaflar, internet alan adlarındaki uyuşmazlıklarda tahkim sürecinin yürütülmesi, otomotiv ve perakende satış sektöründeki uygulamalar, icra iflas işlemleri, acentelik ile ithalat ve ihracat işlemlerini de kapsayan nitelikli satış sözleşmeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

İyi derecede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Almanca bilen Sercan Savaşer, kariyerine Murat Hukuk Bürosu bünyesinde avukat ve INTA (Uluslararası Marka Birliği) üyesi marka vekili olarak devam etmektedir.