TRAFİK CEZALARINDA YENİ YAPTIRIM VE ARTAN CEZALAR YASALAŞTI! (ARALIK 2018)

7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("7148 sayılı Kanun")26.10.2018 tarihinde 30577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile getirilen başlıca yeni yaptırım ve değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkan sürücüler hakkında 1.002 TL idari para cezası uygulanacağı, kurala uymayan sürücüler hakkında ilgili eksiklik giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.
  • Hurdaya çıkarılmış araçların karayollarına çıkarılması yasaklanmakla birlikte buna uymayan sürücüler hakkında 2.018 TL idari para cezası ile trafikten men cezasının birlikte uygulanacağı düzenlenmiştir.
  • 7148 sayılı Kanun ile ışıklı ve/veya sesli uyarı veren cihazların mevzuatta belirtilen araçlara takılması yasaklanmıştır. Işıklı ve/veya sesli işaretlerin takılması zorunlu araçlar için (firma veya kurum logosu, sesli/görsel işaret, sembolleri), bu kurala uymayanlara 108 TL para cezası uygulanacağı ifade edilmektedir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içerisinde 3 defa işlem yapılan araçlar için 15 gün süre ile trafikten men cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Araç üzerinde de mevzuata uygun olarak yapılan bütün değişiklerin işleten kişi tarafından 30 gün içerisinde araç tescil belgesine işletilme zorunluluğu getirilmiştir. Araç üzerindeki teknik değişikliğin mevzuata uygun olduğu anlaşıldıktan ve belgelendikten sonra bu durumun ilgili tescil kuruluşunda tescil işlemi başarıyla tamamlanıncaya kadar araç trafikten men edilecektir. Mevzuata uygun yapılmamış araç değişiklikleri çevrede gürültü kirliliği yaratacak nitelikte ise aracı işleten hakkında 1.002 TL idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.
  • Kanuni süre ve şartlar içerisinde muayene ettirilmeyen veya muayene sırasında emniyetsiz raporu verilen araçlar için araç sahipleri hakkında 488 TL idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.
  • Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar haricinde emniyet şeritleri ve banketleri kullanmak 7148 sayılı Kanun ile yasaklanmıştır. Kamyon ve tırlar için emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için 1.002 TL idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.
  • Kurala ilişkin son ihlalin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içinde "trafikte kırmızı ışık kuralı" 3 veya daha fazla ihlal edilirse, tespit edilenlerin sürücü belgesi geçici süre ile geri alınacaktır. Aynı yılda trafik işaretlerine uyma zorunluluğunu yerine getirmeyenlerden sürücü belgesi 2 ve daha fazla alınanlar, psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecektir. Muayene olumlu sonuçlandığı takdirde, idari para cezasının ödenmesiyle sürücü belgesinin geri verileceği düzenlenmiştir.
  • Trafikte hız sınırları Karayolları Yönetmeliği'nde belirlendiği üzere 3 kademeye çıkartılarak; (i) yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil)kadar aşan sürücülere 235 TL, (ii) yüzde otuzdan yüzde elliye (elli dahil) kadar aşan sürücülere 488 TL, (iii)yüzde elliden fazla aşan sürücülere 1.002 TL idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. Yukarıda yer alan ihlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrarlanması durumunda sürücü belgesinin geçici süre ile geri alınması söz konusu olacaktır. Beş yıl içerisinde aynı ihlalden dolayı sürücü belgesinin geri alınması sürücü belgesinin iptal edilmesine yol açacaktır. Araçların dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın ne şekilde olursa olsun ani şekilde yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi, yeni düzenlemeden önce de kararlaştırıldığı üzere, yasaktır. Halk arasında "spin ve drift" olarak da bilinen trafikte yapılan tehlikeli ani hareketlere ilişkin yasağa uymayan sürücülere 5.010 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırılmış olmakla birlikte, yasağa uymayanların sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konulacağı düzenlenmiştir.
  • 7148 sayılı Kanunla yayaların karşıdan gelen araçların hız ve mesafelerini kestirme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Trafik ışık ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile okul geçitlerine yaklaşırken durmak veya varsa yayalara geçiş önceliği tanımak zorunlu hale gelmiş, uymayanların 488 TL idari para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.
  • Araçlarını motorlu araç tescil belgesi kapsamı dışında kullananlara veya kullanılmasına izin veren araç sahiplerine 1.002 TL idari para cezası uygulanacağı ve yolcu taşıma aracının 15 gün süre ile trafikten men edileceği düzenlenmiştir.

7148 sayılı Kanun ile getirilen yeni yaptırım ve değişiklikler, yalnızca araç sürücülerinin emniyeti için değil aynı zamanda yayaların ve trafiğin aktığı bölge sakinlerinin güvenliği ve huzuru için önem arz etmektedir. Ayrıca trafik cezalarının "caydırıcı şekilde" artırılması nüfus yoğunluğunun yaşandığı şehirlerde toplu taşıma araçlarının daha çok tercih edilmesine imkân verebilir. Bu sayede Türkiye'de trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma risklerinin olasılığının azalması söz konusu olabilir.