Çalışma Alanlarımız

section-16bb5fc
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Antidamping Soruşturmaları

Kamu İhale Kanunu Uygulamaları

Gayrimenkul Hukuku

Bankacılık Hukuku

Franchise Hukuku

Markalar Hukuku

İnternet Hukuku

İnşaat Hukuku

Çevre Hukuku

İş Hukuku

Enerji Hukuku ve Yatırımları

Mahkeme Dışı Uyuşmazlıkların Çözümü

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Telekomünikasyon Hukuku

Ceza Hukuku

Rekabet Hukuku

Tüketici Hukuku

Ticaret Hukuku

Vergi Hukuku

Tahkim