Haberler

section-a6d208c
YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI KAPSAMINDAKİ TAAHHÜTLER
YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI KAPSAMINDAKİ TAAHHÜTLER

Kişisel verilerin yurt dışına aktarım şartları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde kişisel veri aktarım faaliyetlerinde açık rıza alınmadan yurt dışına aktarım mümkün olacaktır.

GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TACİRLER HAKKINDA UYGULANMASI
GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TACİRLER HAKKINDA UYGULANMASI

Her türlü sözleşme ilişkisinde uygulama alanı bulabilen Genel İşlem Koşulları; banka kredi sözleşmeleri, dayanıklı tüketim mallarını konu alan sözleşmeler, inşaat şirketlerinin satım sözleşmeleri, sigorta poliçeleri, seyahat, taşıma ve turizm alanındaki sözleşmeler ile elektrik, doğalgaz, su aboneliği vb. sözleşmelerde sıkça karşımıza çıkar.

TÜRK İŞ HUKUKUNDA BAHÇE İZNİ
TÜRK İŞ HUKUKUNDA BAHÇE İZNİ

Bahçe izni, bir çalışanın ihbar süresi boyunca işyerinden uzak kaldığı veya uzaktan çalıştığı, maaş ve sosyal yardım aldığı süreyi ifade eder. Bu tür düzenlemeler genellikle işverenler tarafından iş sırlarını korumak ve çalışanların kendileriyle rekabet etmelerini veya ihbar süreleri boyunca başka bir işe girmelerini önlemek için kullanılır.

VERGİLER VE HARÇLAR HAKKINDA GÜNCEL KANUNİ DÜZENLEMELER
VERGİLER VE HARÇLAR HAKKINDA GÜNCEL KANUNİ DÜZENLEMELER

Maktu Harçlar, Katma Değer Vergisi(KDV), Tüketici Kredilerine Uygulanan Vergiler ve Şans Oyunlarından Alınan Vergiler hakkında birtakım güncel kanuni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLAR
PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLAR

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Tebliğ 18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile halka açık olmayan ortaklıkların Girişim Sermayesi Pazarında işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

YATAY HİSSEDARLIKLARIN REKABET HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
YATAY HİSSEDARLIKLARIN REKABET HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Bir yatırımcının aynı anda birçok rakip teşebbüste, kontrol sağlamayan azınlık hissedarlığının anlamına gelen yatay hissedarlık, rekabeti sınırlayıcı etkilere sahip olabilmektedir. Bu durum Türk rekabet hukuku nezdinde endişe verici görülmese de gelecekte ülkemizde de rekabeti sınırlayıcı etkileriyle gündeme gelebilecektir.