Haberler

section-a6d208c
OFİS SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
OFİS SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Ofis sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar yargıya taşınmış ancak mahkemeler arasında da görüş farklıları oluşmuş ve konuya ilişkin henüz yerleşik içtihat oluşmamıştır. İlk derece ve bölge adliye mahkemeleri kararları uyarınca şekillenen konuya ilişkin Yargıtay’ın görüşü ise merak konusudur.

İŞÇİ ÜCRETİNDE TAKAS MÜMKÜN MÜ?
İŞÇİ ÜCRETİNDE TAKAS MÜMKÜN MÜ?

İşverenin işçiden çeşitli nedenlerden dolayı alacağı olabileceği gibi, işçiye ücretten başka borçları da olabilir. İşverenin; alacaklarını, işçiye karşı olan borçlarına karşılık yasal sınırlar çerçevesinde takas etme imkanı bulunmaktadır. TBK’nın 407. maddesinin 2. fıkrasına göre, “İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir”.

TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren, ticari hayatta yaşanan gelişmelere uygun olarak perakende ticaretin düzenlenmesi, tüketicinin korunması, ürün güvenliği ve rekabetin korunması gibi birçok konuda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik hazırlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda önemli değişikliklere imza atmıştır. Söz konusu değişiklikler bütün olarak değerlendirildiğinde, KVKK'nın, Avrupa Birliği’nde uygulanan General Data Protection Regulation (Avrupa Veri Koruma Tüzüğü) ile uyumunun arttırılması sağlanmış ve uluslararası alanda faaliyet gösteren veri sorumlularının işini kolaylaştıracak ara çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Şubat 2024’te 32474 sayılı Resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE REKABET KURUMUNCA KABUL EDİLEBİLİR ÇÖZÜMLER
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE REKABET KURUMUNCA KABUL EDİLEBİLİR ÇÖZÜMLER

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. maddesinde belirtilen yasak kapsamına giren birleşme/devralmaların, tarafların işlemde yapacakları belirli düzeltmeler veya değişiklikler sonrasında işlemin yasaklanması yerine, işleme Kurum tarafından ortaya konulan rekabet sorunlarının taraflarca önerilecek ve Kurumca kabul edilecek çözümlerin yerine getirilmesi koşuluyla izin verilmesi imkanı bulunmaktadır.