Haberler

section-a6d208c
İŞ KAZALARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ SORUMLULUK
İŞ KAZALARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ SORUMLULUK

İşverenin gerekli olan tüm önlemleri alma ve işçiyi gözetme yükümlülüğünün bir sonucu olarak işveren, iş kazasından dolayı hem hukuki açıdan hem de cezai açıdan sorumludur. Tekrar eden iş kazalarında ise işverenin ağırlaştırılmış sorumluluğu gündeme gelmektedir.

BDDK’NIN TÜRK LİRASI TİCARİ KREDİLERİNE GETİRDİĞİ KISITLAMALAR
BDDK’NIN TÜRK LİRASI TİCARİ KREDİLERİNE GETİRDİĞİ KISITLAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı kararıyla bankalar ve finansal kuruluşlar dışında bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk Lirası nakdi ticari kredi kullanabilmelerine yönelik kısıtlamalar getirdi.

MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK LİRASI İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK LİRASI İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2022-32/66 sayılı Tebliğ uyarınca, Türkiye yerleşik kişiler arasında akdedilen, taşıt satış sözleşmeleri dışındaki her türlü menkul satışlarına ilişkin sözleşmeler döviz cinsinden düzenlenebilecek ancak bunlara ilişkin ödemeler Türk lirası cinsinden yapılacaktır.

ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMASI VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ
ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMASI VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan anonim şirketlerin pay senedi bastırması ve pay senetlerin devredilmesine ilişkin hükümler; birtakım değişikliklere uğramış ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Tebliğ ile bahse konu değişiklikler detaylandırılmıştır.

ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA GÜNCEL DÜZENLEMELER
REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA GÜNCEL DÜZENLEMELER

2022/2 sayılı Tebliğ marifetiyle yapılan değişiklik ve düzenlemeler, uygulamada fark edilen eksiklikleri gidermek, izin sürecini hızlandırmak, ulusal ve uluslararası güncel mevzuat ve gelişmelere uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.