Haberler

section-a6d208c
LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ
LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”nde yapılan son değişiklik 11.08.2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler çerçevesinde üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı lisanssız üretim tesislerine öngörülen 10 kW’a kadar olan sınır 25 kW’a (25 kW dahil) olarak artırılmıştır.

E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA 5986 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI
E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA 5986 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

E-İhracat Destekleri Hakkında 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararla birlikte; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazar yerleri ve B2B platformlarına yönelik destek paketleri düzenlenmiştir.

İŞ KAZALARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ SORUMLULUK
İŞ KAZALARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ SORUMLULUK

İşverenin gerekli olan tüm önlemleri alma ve işçiyi gözetme yükümlülüğünün bir sonucu olarak işveren, iş kazasından dolayı hem hukuki açıdan hem de cezai açıdan sorumludur. Tekrar eden iş kazalarında ise işverenin ağırlaştırılmış sorumluluğu gündeme gelmektedir.

MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK LİRASI İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK LİRASI İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2022-32/66 sayılı Tebliğ uyarınca, Türkiye yerleşik kişiler arasında akdedilen, taşıt satış sözleşmeleri dışındaki her türlü menkul satışlarına ilişkin sözleşmeler döviz cinsinden düzenlenebilecek ancak bunlara ilişkin ödemeler Türk lirası cinsinden yapılacaktır.

ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMASI VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ
ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMASI VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan anonim şirketlerin pay senedi bastırması ve pay senetlerin devredilmesine ilişkin hükümler; birtakım değişikliklere uğramış ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Tebliğ ile bahse konu değişiklikler detaylandırılmıştır.

BDDK’NIN TÜRK LİRASI TİCARİ KREDİLERİNE GETİRDİĞİ KISITLAMALAR
BDDK’NIN TÜRK LİRASI TİCARİ KREDİLERİNE GETİRDİĞİ KISITLAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı kararıyla bankalar ve finansal kuruluşlar dışında bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk Lirası nakdi ticari kredi kullanabilmelerine yönelik kısıtlamalar getirdi.