Haberler

section-a6d208c
TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARI (TSRS)
TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARI (TSRS)

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (‘’TSRS’’), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 29.12.2023 tarihli R.G. yayınlanmıştır. Uluslararası Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (“IFRS”) bünyesinde oluşturulan ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (“ISSB”) tarafından yayınlanan; IFRS S1 (“General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) ve IFRS S2 (“Climate-related Disclosures”) standartları belirlenmiştir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU UYARINCA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA
4857 SAYILI İŞ KANUNU UYARINCA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA

Ekonomik anlamda yaşanan zor dönemlerin çalışma hayatına yansıması çoğunlukla toplu işçi çıkarma olarak görülmekte, bireysel ve toplumsal pek çok yeni durum yaratmaktadır. Toplu işçi çıkarma düzenlemesi uluslararası düzenlemelere paralel olarak mevzuatımızda da yer almaktadır.

DİJİTAL DEVRİME UYUM SÜRECİ: AVRUPA BİRLİĞİ DİJİTAL HİZMETLER YASASI
DİJİTAL DEVRİME UYUM SÜRECİ: AVRUPA BİRLİĞİ DİJİTAL HİZMETLER YASASI

Dijital ekonominin giderek büyümesi ve dijital hizmet sağlayıcılarının sayısının artması ile Avrupa Birliği’nde tüketicinin korunması gibi hususlar açısından güvenli bir çevrimiçi mecra için belirli yükümlülüklerin netleştirilmesi gerekmiştir. Bu doğrultuda, 16.11.2022 tarihinde yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası Avrupa Birliği’nin dijital geleceğine yöne verecek bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır

YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI KAPSAMINDAKİ TAAHHÜTLER
YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI KAPSAMINDAKİ TAAHHÜTLER

Kişisel verilerin yurt dışına aktarım şartları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde kişisel veri aktarım faaliyetlerinde açık rıza alınmadan yurt dışına aktarım mümkün olacaktır.

GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TACİRLER HAKKINDA UYGULANMASI
GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TACİRLER HAKKINDA UYGULANMASI

Her türlü sözleşme ilişkisinde uygulama alanı bulabilen Genel İşlem Koşulları; banka kredi sözleşmeleri, dayanıklı tüketim mallarını konu alan sözleşmeler, inşaat şirketlerinin satım sözleşmeleri, sigorta poliçeleri, seyahat, taşıma ve turizm alanındaki sözleşmeler ile elektrik, doğalgaz, su aboneliği vb. sözleşmelerde sıkça karşımıza çıkar.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN ÖNEMLİ BİR ADIM: SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI
AVRUPA BİRLİĞİNDEN ÖNEMLİ BİR ADIM: SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI

Avrupa Birliği, 10 Mayıs 2023 tarihinde karbon salınımının azaltılması ve sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir karara imza atmıştır. Parlamento’nun 2023/956 sayılı kararı ile getirilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, 1 Ekim 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.