Haber Detayı

E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA 5986 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

E-İhracat Destekleri Hakkında 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”)  25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararla birlikte şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Karar kapsamındaki yararlanıcılar; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazar yerleri ve B2B platformları olarak sıralanmıştır. Yararlanıcıların belirli şartlar dahilinde faydalanabilecekleri desteklere ilişkin detayları aşağıdaki tablo ile bilgilerinize sunarız. 

YararlanıcılarPazara Giriş Rapor DesteğiDijital Pazaryeri Tanıtım DesteğiE-İhracat Tanıtım DesteğiSipariş Karşılama HizmetiDepo Kira DesteğiYurtdışı Pazaryeri Entegrasyon DesteğiÇevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-TicaretPazaryeri Komisyon Gideri Desteği
E- İhracat KonsorsiyumlarıGiderlerin %50’si 
oranında 
ve
yıllık
1.500.000-TL’ye kadar  
Giderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık 
25.000.000-TL’ye
kadar
Giderlerin %50’si
oranında 
ve
yıllık
15.000.000-TL’ye
kadar
Giderlerin %50’si 
oranında
ve
yıllık
25.000.000-TL’ye
kadar
Giderlerin
%50’si oranında
ve
yıllık
5.000.000-TL’ye kadar
En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50’si oranında
ve bir entegrasyon için en fazla 200.000-TL’ ye kadar
Giderlerin %50'si oranında
ve
yıllık
3.000.000-TL’ye
kadar
Giderlerin %50'si oranında
ve
yıllık
3.000.000-TL’ye
kadar
B2B Platformları  Giderlerin %50’si oranında ve yıllık 4.000.000-TL’ye kadar     
Şirketler Giderlerin %50’si oranında
ve şirketin kademesine göre yıllık
7.500.000-TL’ye kadar
 Giderlerin %50’si oranında ve
şirketlerin kademelerine göre yıllık
7.500.000-TL’ye kadar
  Giderlerin %50'si
oranında
ve yıllık
1.500.000-TL’ye kadar
Giderlerin %50'si
oranında
ve şirketlerin kademelerine göre yıllık
750.000-TL’ye kadar
PazaryerleriGiderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık
1.500.000-TL’ye kadar
 Giderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık
30.000.000-TL’ye
kadar
Giderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık
15.000.000-TL’ye
kadar
Giderlerin
%50’si oranında
ve
yıllık
5.000.000-TL’ye kadar  
En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50‘si oranında
ve bir entegrasyon için en fazla 200.000-TL’ye kadar
  

Perakende E-Ticaret Siteleri

 

Giderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık
1.500.000-TL’ye kadar
Giderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık
15.000.000-TL’ ye kadar
Giderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık
25.000.000-TL’ye kadar
Giderlerin %50’si
oranında
ve
yıllık
25.000.000-TL’ye kadar
Giderlerin
%50’si oranında
ve
yıllık
5.000.000-TL’ye kadar
En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50’si oranında
ve bir entegrasyon için en fazla 200.000-TL’ ye kadar
Giderlerin %50'si
oranında
ve
yıllık
1.500.000-TL’ye kadar
Giderlerin
%50'si
oranında
ve
yıllık
2.500.000-TL’ye kadar

 

Yukarıda sayılı desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15.000.000-TL’ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45.000.000-TL’ye, B2B platformları ise yıllık en fazla 4.000.000-TL’ye kadar desteklenir. Ayrıca son olarak eklemek gerekir ki, bu Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.