Haber Detayı

VERGİLER VE HARÇLAR HAKKINDA GÜNCEL KANUNİ DÜZENLEMELER

Maktu Harçlar, Katma Değer Vergisi(KDV), Tüketici Kredilerine Uygulanan Vergiler ve Şans Oyunlarından Alınan Vergiler hakkında birtakım güncel kanuni düzenlemeler aşağıdaki şekilde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır:

MAKTU HARÇLAR

“492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı” (“Karar”) 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, 08.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu 1. maddesinde belirtilen “Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve Liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçları”na %50 oranında artış yapılmıştır. “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı” ise 6091-TL’den 20.000-TL’ye yükseltilmiştir. Trafik harçları kapsamında bulunan “Sürücü Belgesi Harçları” yapılan artıştan hariç tutulmuştur.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VERGİ ORANI 

“6/7/2023 Tarihli ve 7345 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (“Karar”) 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile %10 olarak uygulanan Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi(BSMV) yürürlük tarihinden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanmak üzere %5 artırılarak %15 olarak belirlenmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ(KDV)

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” (“Karar”) 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, 10.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen (a) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlere uygulanan %18 KDV %20; (b) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlere uygulanan %8 KDV ise %10 olarak belirlenmiştir. “Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete” hakkında uygulanacak KDV oranı ise %8’den %20’ye çıkartılmıştır. Bu anlamda gibi ürünlerden alınan KDV oranı %20; “tekstil ürünleri, giyim, çanta, bavul gibi ürünler ile tiyatro, sinema, müze ve otel gibi kültürel ve sosyal hizmetler”den alınan KDV oranı %10 olarak uygulanacaktır. “Pirinç, bulgur, nohut gibi bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, yağ, et, süt” gibi temel gıda ürünleri bakımından ise 14.02.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile %1’e indirilen KDV oranı aynen uygulanmaya devam edecektir.

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI MÜŞTEREK BAHİSLERDE VERGİ ORANI

“6/7/2023 Tarihli ve 7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (“Karar”) 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5 olarak uygulanan vergi oranı %10, at yarışlarında %7 olarak uygulanan vergi oranı %14, diğer şans oyunlarında %10 olarak uygulanan vergi oranı %20 olarak belirlenmiştir.

Temmuz ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen Kurumlar Vergisi hakkındaki yasa teklifi ile ise; “5520 Sayılı Kanun’un 32. maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranının %25, %25 oranının %30, yedinci fıkrasında yer alan 1 puan ibaresinin ise 5 puan olarak” değiştirilmesi beklenmektedir. Bu düzenleme ile, 2023 yılı için %20 olarak belirlenen Kurumlar Vergisi oranı %25; bankalar, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bakımından %25 olarak belirlenen Kurumlar Vergisi oranı ise %30 olarak uygulanacaktır.