Zeynep Aykaç

Avukat

Zeynep Aykaç

Zeynep Aykaç, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'ndan mezun olduktan sonra Atılım Üniversitesi'nde lisans eğitimini onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli bürolarda ve Rekabet Kurumu'nda staj deneyimleri edinmiştir.

Yasal staj sürecinde, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku gibi farklı alanlarda çalışarak geniş bir tecrübe kazanmıştır.

Murat Hukuk Bürosu bünyesinde; başta gizlilik sözleşmeleri, kiralama sözleşmeleri, satış sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri olmak üzere birçok sözleşmenin mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesi konusunda hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Bununla birlikte işçi ile işveren ilişkisinin başladığı andan sona erdiği ana kadar yaşanan problemlerin prosedürlerini ve yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir. Özellikle uyuşmazlıklarının arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturulması, işe iade ve işçilik alacağı davalarının takibi, işten çıkarma konularının takibi, çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay’daki uygulaması ışığında güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi, her somut duruma özgü tutanak ve savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması konularında yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda üniversite döneminden bu yana çeşitli dernek ve vakıflarda gönüllü olarak görev almakta olup, topluluk hizmetine önem vererek birçok dernek yönetiminde yer almaktadır.

İngilizce dilinde yüksek düzeyde yetkinlik sahibi olan Zeynep Aykaç, avukatlık kariyerine Murat Hukuk Bürosu'nda devam etmektedir.