Haber Detayı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 28 Şubat 2024’te 32474 sayılı Resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar daha evvel; (i) 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 85 Sayılı Karar (“85 Sayılı Karar”), (ii) 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)”, (iii) 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)”, (iv) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 21.04.2022 tarihli basın açıklaması ile değişikliğe uğramıştı.

Tebliğ No: 2022-32/66 ile düzenlenen genel prensip; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerine konu olan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilmesi yasaklanmıştır.

Değişiklik Tebliği ile ise, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerine konu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesine ilişkin düzenlemeye istisnalar getirmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir:

1- 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihli ve 2022-32/66 numaralı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

2- 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

3- Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

4- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ ve 2/7/2004 tarihli ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

5- Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

6-Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

Değişiklik Tebliği’ne göre, yukarıda (1), (2) ve (3) bentlerinde sayılan istisnalar 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren; (4), (5) ve (6) bentlerinde sayılanlar ise 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.